UNI Kleuren

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

UL54 RM

9003

S 0505-R70B

131/7 RM

9003

S 0500-N

131/8 RM

9016

S 0502-G50Y

131/5 RM

9010

S 1002-G50Y

9010 RM

9010

S 0502-Y

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U201/5 RM

1009005

S 1005-G70Y

U23/6 RM

1009005

S 1002-Y50R

UL786 RM

9002

S 1002-B

UN77 RM

9002

S 1002-Y

U22/53 RM

7035

S 1500

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U210/6 RM

7035

S 1500-N

UN70 RM

7044

S 2502-Y

U26/6 RM

9006

S 2500-N

F140 P

UN73 RM

7036

S 4500-N

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U30 RM

7004

S 4000-N

U2201 RM

—-

S 6000-N

U25/5 RM

7012

S 7000-N

UN91 FS

7021

S 8000-N

U74 RM

5004

S 8505-R80B

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U41/6 FS

9005

S 9000-N

U1379 RM

9010

S 0804-Y30R

UL180 RM

9001

S 0505-Y20R

U320 RM

—-

S 1005-Y20R

U2202 RM

—-

S 0907-Y10R

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U212 RM

9002

S 2005-Y20R

U79/6 RM

1015

S 1010-Y30R

U226 RM

0707020

S 3010-Y30R

U245 RM

0707010

S 3005-Y50R

US102 RM

—-

S 5005-Y50R

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U223 RM

1024

S 2050-Y20R

U44 RM

0608010

S 1005-Y70R

U59 RM

0207010

U2203 RM

3003

S 3560-R

UL105 RM

3009

S 5040-R

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

U2204 RM

—-

S 1010-G30Y

U2205 RM

—-

S 2010-G30Y

U2206 RM

—-

S 1510-B80G

US07 FS

—-

S 3020-G60Y

U2207 RM

—-

S 2010-R90B

UL54 RM

RAL*)

NSC*)

US717 RM

—-

S 3030-R90B

US715 RM

5014

S 4020-R80B

*) Deze NCS en RAL informatie is niet bindend.
Afwijkingen zijn mogelijk als gevolg van verschillende productieprocessen.

UL54 RM

RAL* 9003

NSC* S 0505-R70B

131/7 RM

RAL* 9003

NSC* S0500-N

131/8 RM

RAL* 9016

NSC* S 0502-G50Y

131/5 RM

RAL* 9010

NSC* S 1002-G50Y

9010 RM

RAL* 9010

NSC* S 0502-Y

U201/5 RM

RAL* 1009005

NSC* S 1005-G70Y

U23/6 RM

RAL* 1009005

NSC* S 1002-Y50R

UL786 RM

RAL* 9002

NSC* S 1002-B

UN77 RM

RAL* 9002

NSC* S 1002-Y

U22/53 RM

RAL* 7035

NSC* S 1500

U210/6 RM

RAL* 7035

NSC* S 1500-N

UN70 RM

RAL* 7044

NSC* S 2502-Y

U26/6 RM

RAL* 9006

NSC* S 2500-N

F140 P

UN73 RM

RAL* 7036

NSC* S 4500-N

U30 RM

RAL* 7004

NSC* S 4000-N

U2201 RM

—-

NSC* S 6000-N

U25/5 RM

RAL* 7012

NSC* S 7000-N

UN91 FS

RAL* 7021

NSC* S 8000-N

U74 RM

RAL* 5004

NSC* S 8505-R80B

U41/6 FS

RAL* 9005

NSC* S 9000-N

U1379 RM

RAL* 9010

NSC* S 0804-Y30R

UL180 RM

RAL* 9001

NSC* S 0505-Y20R

U320 RM

—-

NSC* S 1005-Y20R

U2202 RM

—-

NSC* S 0907-Y10R

U212 RM

RAL* 9002

NSC* S 2005-Y20R

U79/6 RM

RAL* 1015

NSC* S 1010-Y30R

U226 RM

RAL* 0707020

NSC* S 3010-Y30R

U245 RM

RAL* 0707010

NSC* S 3005-Y50R

US102 RM

—-

NSC* S 5005-Y50R

U223 RM

RAL* 1024

NSC* S 2050-Y20R

U44 RM

RAL* 0608010

NSC* S 1005-Y70R

U59 RM

RAL* 0207010

U2203 RM

RAL* 3003

NSC* S 3560-R

UL105 RM

RAL* 3009

NSC* S 5040-R

U2204 RM

—-

NSC* S 1010-G30Y

U2205 RM

—-

NSC* S 2010-G30Y

U2206 RM

—-

NSC* S 1510-B80G

US07 FS

—-

NSC* S 3020-G60Y

U2207 RM

—-

NSC* S 2010-R90B

US717 RM

—-

NSC* S 3030-R90B

US715 RM

RAL* 5014

NSC* S 4020-R80B

*) Deze NCS en RAL informatie is niet bindend.
Afwijkingen zijn mogelijk als gevolg van verschillende productieprocessen.